Niezgodność Księgi Wieczystej ze stanem faktycznym

Księga wieczysta jest swoistym zbiorem informacji o stanie prawnym konkretnej nieruchomości. Jej funkcjonowanie usprawnia prawidłowy i zgodny z prawem obrót

Cały artykuł